Instituten en organisaties waarin Ineke zich beweegt of waaraan ze verbonden was:

Schaduwinterimmanagement vanaf 2019

Lid begeleidingscommissie 2017

VU Post graduate opleiding Executive Coaching
Lid Curatorium Centre for Executive Coaching.
Lid Raad van Toezicht

politie

Lid Raad van Toezicht 2013-2021

Lid Stichting Beheer voormalig Toevluchtsoord Groningen
Voorzitter Stichting Fonds voormalig Toevluchtsoord Groningen

Lid CDHO, commissie doelmatigheid hoger onderwijs. Ingesteld door de minister van OCW.
Lid CDHO, commissie doelmatigheid hoger onderwijs. Ingesteld door de minister van OCW. 2009-2017.
(voormalig) Voorzitter faculteit Gamma.
Voormalig voorzitter faculteit Gamma.
Ineke Stam voorzitter Raad Commissarissen Van Ede & Partners
Voormalig voorzitter Raad van Commissarissen
Twijnstra Gudde CALL leiderschap
Internationaal leiderschapsprogramma Community for Authentic Leadership and Learning [CALL] 2008
Voorzitter
Voorzitter
Lid van 8 visitatiecommissies
Lid van 8 visitatiecommissies
 lid begeleidingscommissies Politieonderzoek (politieonderwijs) en vrouwen in de top van de Nationale Politie
Lid begeleidingscommissies Politieonderzoek, o.a. Gender, Inclusie, Leiderschap; Evaluatiecommisie Lectoraat Politieacademie
 Lid Adviesraad BAN
Lid Adviesraad BAN
Voorzitter Raad van Toezicht ROC Friesland College.
Voormalig voorzitter Raad van Toezicht ROC Friesland College.
Lid Commissie Veiligheid en Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, ingesteld door Kabinet Balkenende.
Lid Commissie Veiligheid en Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, ingesteld door Kabinet Balkenende.
Yale University / RUG Busines Leadership
Yale University / Rijks Universiteit Groningen – Business leadership
Rijks Universiteit Groningen Business leadership
Rijks Universiteit Groningen / Yale University Business leadership