Ineke Stam is een ervaren commissaris, critical friend en executive coach van mensen die regelmatig in de schijnwerpers staan. Ineke weet hoe het is om in de schijnwerpers te staan. Lees hier enkele publicaties met een rol voor Ineke Stam. De publicaties gaan vaak over emancipatie, creativiteit, innovatie, leren en duurzame diversiteit.

Publiciteit Ineke Stam in Binnenlands Bestuur
“Stam: ‘Objectieve criteria worden soms subjectief ingevuld. Voorbeelden? Die ga ik niet noemen, die zijn direct herleidbaar tot mensen’. Daar valt wat voor te zeggen, alleen al kijkend naar de kale cijfers. De Nederlandse politietop telt 150 zogeheten ‘Kroonbenoemden’, van wie 26 korpschefs. Onder hen 1 allochtoon: de Twentse korpschef Martin Sitalsing…”
Publiciteit Ineke Stam in NRC
“Glazen plafond is bij politie twee keer zo dik. Ineke Stam had al twintig jaar leiding gegeven bij een grote onderwijsorganisatie en bij de politieacademie toen ze hoofdcommissaris werd. Wat haar collega’s wilden weten was: ‘Heb jij wel in de wind gestaan?’…”
Ineke Stam in de publiciteit
Politiewerk omvat wijk en wereld. Niet alle criminaliteit komt voort uit de wijk; het komt ook uit het buitenland. Deze relatie tussen het politiewerk en de internationalisering heeft Ineke Stam, voorzitter van “Politietop Divers, naar een duurzaam perspectief”, altijd beziggehouden…….
Ineke Stam in de publiciteit
“3 jaar lang is met het programma ‘Politietop Divers’ geprobeerd de diversiteit in de politietop te vergroten. Wat betreft vrouwen is dat aardig gelukt, voor allochtonen blijft het een lastig verhaal, vertelt scheidend voorzitter InekeStam…”

 

Publiciteit Opzij
“Van de hbs werd ze afgestuurd, maar een paar jaar later stond ze zelf voor de klas. En als puber daagde ze de politie uit, die binnenkort mede dankzij haar een stuk communicatiever zal zijn ingesteld. Een gesprek met Ineke Stam, die als een na hoogste baas van het Politieonderwijs en Kenniscentrum bezig is het politievak te ontdoen van een aantal masculiene trekken….”

 

Bij voorbeeld. Loopbaan van vrouwen in Groningen.
Bij voorbeeld. Loopbaan van vrouwen in Groningen.
Bij Voorbeeld, interview Ineke Stam
Bij voorbeeld. Loopbaan van vrouwen in Groningen.

 

Schoolmanager gezocht m/v
Schoolmanager gezocht m/v. Interview Ineke Stam.
Interview met Ineke Stam
Schoolmanager gezocht m/v. Interview Ineke Stam.