“Na 27 werkzame jaren bij het hbo en 13 jaar bij de politie, combineer ik sinds 2011 een aantal toezichthoudende en adviserende functies met het coachen van leidinggevenden. Met deze mix van werkzaamheden kan ik uiting geven aan mijn maatschappelijke betrokkenheid en mijn liefde voor gezin, familie en vrienden. Emancipatie, creativiteit, innovatie, ontwikkeling en leren, en duurzame diversiteit zijn belangrijke thema’s in mijn leven. Ik hecht aan samenwerking in, met en voor organisaties met de menselijke maat als uitgangspunt.”

Executive coach en critical friend

Ineke richt zich op de ontwikkeling van individuen in organisaties. Zij is executive coach en critical friend voor mensen aan de top (opleiding: PGO Executive coaching, Vrije Universiteit Amsterdam). Vaak is er geen directe sparringpartner voor eindverantwoordelijken in hun directe omgeving. In dergelijke situaties treedt Ineke op als executive coach en critical friend. Tot haar cliëntenkring behoren leden van een Raad van Bestuur of managers in complexe organisaties, zoals gemeenten, ziekenhuizen, de veiligheidssector en het hoger onderwijs.

Ook is Ineke open space coach in leiderschapsprogramma’s, o.a. voor de nationale politie.

Commissaris / toezichthouder

Ineke is commissaris en toezichthouder. Zij heeft haar hele leven een rol gespeeld bij de ontwikkeling van groepen in de maatschappij en in organisaties. Vooral in het onderwijs, de politietop en de museale wereld.

Onderwerpen als governance en effectief gedrag in boardroom dynamics hebben haar speciale interesse.

Inspiratie

Kunst en cultuur geven Ineke Stam veel energie en inspiratie. “Goede kunst laat je zien dat rechtlijnigheid niet alles is; het laat mij anders tegen de werkelijkheid aankijken. Dat vind ik heel gezond. Hieronder enkele voorbeelden die mij aan het denken zetten.”

“Managing diversity is not about managing them ‘out there'; it is all about managing me in here.” (Linda Human, ZA professor)
“Managing diversity is not about managing them ‘out there’; it is all about managing me in here.” (Linda Human, ZA professor)
Inspiratie Ineke Stam
‘Hoeveel weegt een sneeuwvlok?’ vroeg de koolmees aan de duif.
‘Nauwelijks iets’, antwoordde de duif.
‘Dat vraag ik me af’, zei de koolmees. “Want toen het laatst sneeuwde, zat ik op een tak van een dennenboom, vlakbij de stam. Uit verveling telde ik de sneeuwvlokken. Jij zegt dat een sneeuwvlok nauwelijks iets weegt, maar toen sneeuwvlok nummer 3.742.953 viel, brak de tak.
De duif, autoriteit in vredeszaken, zei: ‘Misschien ontbreekt de stem van een mens om tot vrede in de wereld te komen.’
[Naar: Synchroniciteit, de innerlijke weg naar leiderschap door Jaworski]

Achtergrond

Ineke Stam (1950) was toezichthouder/commissaris, lid van diverse adviescommissies, en executive coach. Van 2007-2011 was ze voorzitter van het samenwerkingsprogramma ‘Politietop divers, naar een duurzaam perspectief’, ingesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was zij eerst als plv. en daarna voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie en Hoofdcommissaris van Politie de drijvende kracht achter de vernieuwing van het politieonderwijs tot een samenhangend duaal onderwijsstelsel met mbo en hbo/wo bachelor en master opleidingen. Van 1971-1998 was zij onder andere verkozen lid van het dagelijks bestuur van de Hannie Schaft Academie, directeur P&O van de Rijkshogeschool Groningen en faculteitsvoorzitter van de faculteit gamma van de Hanzehogeschool Groningen.

Zij was lid van het bestuur van de Stichting Kennisontwikkeling Hoger Onderwijs, lid van beoordelingscommissies Van de Stichting Innovatie Alliantie, lid van een achttal visitatiecommissies van Rijksmusea, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Friesland College (ROC) en lid van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs.

Zij is lid van de Raad van Toezicht van Installatie Werk Nederland (IWN), een landelijk samenwerkingsverband van zeven opleidingsbedrijven voor installatiewerkers, lid van het Curatorium van het Center for Executive Coaching bij de Vrije Universiteit, secretaris Fonds Toevluchtsoord in Groningen, lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum, lid van begeleidingscommissies Politieonderzoek naar Gender, Inclusie en Leiderschap van de Nationale Politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Zij is executive coach en critical friend voor Politieleiders en leidinggevenden in andere sectoren. 

Zij volgde de laatste jaren postgraduatie opleidingen aan de VU tot Executive Coach ( 2014) en Effectief Gedrag in Boardroom dynamics (2016).