Haar visie op personeels- en organisatiebeleid, emancipatie, programmamanagement kwaliteitszorg, politieonderwijs en diversiteit in de politietop, verwoordt Ineke ook in lezingen en publicaties.

Vernieuwing politie-onderwijs

Leren in veiligheid, het nieuwe politieonderwijs in maatschappelijk perspectief

Publicaties

  • Vernieuwing van het politieonderwijs, naar volwaardige beroepsopleidingen (1999),Thema, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs Management- Vuga- Den Haag, met Dirk van Vierssen;
  • Leren in Veiligheid, boek over de vernieuwing van het politieonderwijs samen met Ans Grotendorst, Coby Zandbergen, Margot Jellema en Meindert van der Vegt (LSOP 2002);
  • Vernieuwing politieonderwijs, de uitgangspunten, kenmerken en succesfactoren (2003),Thema, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs Management-Vuga- Den Haag, met Ans Grotendorst en Jan Prins;
  • Politie als lerende organisatie, ontwikkeling van kennis en bekwaamheid is core business van korpsen en politieacademie met A. Grotendorst, POLITIE 2e druk. Studies over haar werking en organisatie onder redactie van C.J.C.F. Fijnaut e.a. 2007 Kluwer.

 

Politie. Studies over haar werking en organisatie.

De tweede druk van het standaardwerk Politie is volledig vernieuwd en uitgebreid. De relevante inhoudelijke ontwikkelingen en organisatievraagstukken rond de politie zijn in dit boek opgenomen. Het boek biedt een omvattend beeld van de organisatie en het feitelijk functioneren van de politie. De rijkdom van de kennis over de politie komt tot uiting in de omvang van dit verzamelwerk. Het boek is geschikt voor het onderwijs op HBO en WO niveau, voor de politiepraktijk en voor het wetenschappelijk onderzoek naar de politie. Er is ook een digitale versie in voorbereiding.

 

Personeels- en organisatiebeleid

Kwaliteitszorg. Waarborg voor kwaliteit in het hoger onderwijs

Publicaties:

  • Personeelsbeleid nieuwe stijl (1990) in de bundel SVM-procescoördinatie: beroepsonderwijs in de praktijk;
  • Personeelsbeleid als sturings- en evaluatie-instrument in Kwaliteitszorg, waarborg voor kwaliteit in het hoger onderwijs (red. G.W.H. Heijnen, T.H.Joostens en I.A. Vroeijenstijn), Groningen COWOG (1990);
  • Rubriek Wetten en Regelingen (1993) Thema, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs Management – Vuga – Den Haag.